Informatiemagazines en presentatiebrochures

Overheidscommunicatie

Als tekstschrijver richt ik mij op onder meer op gemeenten, maar ook op waterschappen en provincies. Mijn heldere en tegelijk pakkende schrijfstijl sluit uitstekend aan bij de manier waarop deze overheden communiceren met inwoners en andere belanghebbenden. Zo kan het gaan om complete en uitgebreide informatiemagazines over grote infrastructurele projecten. 

Vechtpark Hardenberg

Ik was nog maar net begonnen als zelfstandig tekstschrijver toen de afdeling communicatie van de gemeente Hardenberg mij vroeg om een informatiemagazine te schrijven over het nieuw aan te leggen Vechtpark. De gemeente, het waterschap en de provincie waren bezig om de omgeving van de Vecht in de stad Hardenberg opnieuw in te richten. Water, natuur en beleving dienden hier de ruimte te krijgen en die boodschap mocht ik verwoorden door middel van reportages en interviews met betrokkenen. Dat resulteerde in een fraai informatiemagazine, waarvan er later nog diverse edities zijn verschenen. Hier, hier en hier vind je enkele voorbeelden. 

Vecht voor het Centrum Ommen

In Ommen wordt onder de titel 'Vecht voor het Centrum' al enkele jaren gewerkt aan de herinrichting van het hart van de stad. Het historische centrum heeft een metamorfose ondergaan, de Vecht is verbreed en beter beleefbaar gemaakt en rivier en centrum zijn meer bij elkaar betrokken. Om inwoners van Ommen te informeren over dit bijzondere project heb ik diverse informatiemagazines mogen schrijven. Zo komen burgemeester en wethouders, maar ook projectleiders, ondernemers en inwoners aan het woord om hun ervaringen met Vecht voor het Centrum te delen. Ook dit informatiemagazine telt al diverse edities. Voor de volledigheid kun je ze hier allemaal bekijken. 

Masterplan Centrum Dedemsvaart

Ook in Dedemsvaart zijn ondernemers, inwoners en bestuurders al jarenlang bezig om het centrum compacter, aantrekkelijker en vitaler te maken. Over dit project Masterplan Centrum Dedemsvaart heb ik eveneens een informatiemagazine mogen schrijven.

Presentatiebrochures

Een mooie manier om een bedrijf of organisatie onder de aandacht te brengen is een presentatiebrochure of -folder. Voor de Onderlinge Begrafenisvereniging Nieuwleusen e.o. heb ik bijvoorbeeld een groot deel van de tekst van een brochure ter ere van de opening van het vernieuwde uitvaartcentrum mogen schrijven.